عملکرد سازمان مجاهدین خلق

دو رویکرد متضاد دکتر شریعتی و مجاهدین خلق به پدیده ستیزه جویی و تروریسم

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای قربانعلی حسین نژاد ـ ساکن پاریس (عضو جداشده مجاهدین خلق)

سایت نیم نگاه: درباره دکتر شریعتی و نوع نگاه خاص مسعود (رجوی) و سایر سران مجاهدین خلق به اندیشه شریعتی و وجوه تمایز و تشابه تفکر مسعود رجوی و دکتر شریعتی اشاره کنید؟ شما در وبلاگتان طی مقاله ای اشاره داشتید که تحت تاثیر اندیشه شریعتی بودید و مدتی در اوایل دهه ۵۰ شمسی در زندان بودید و با دکتر در یک سلول زندانی بودید؟

آقای قربانعلی حسین نژاد: در این مورد کلی برخوردها و حرفها دارم و کلی خاطرات با دکتر (شریعتی) که فقط قسمت کمی از آن را نوشتم و در وبلاگم هست و برخی سایتها منتشر کردند.

سایت نیم نگاه: تمایل غریبی دارم به تفصیل در باره نوع زاویه دید و ویژگی های متفاوت تفکر دکتر شریعتی و مسعود توضیح بدهید و اینکه دلایل فکری و روانشناختی تخطئه دکتر شریعتی از سوی مسعود رجوی و سایر سران مجاهدین خلق دقیقا چی بود؟ دوست دارم مخاطبان سایت نیم نگاه از زبان شما که شناخت و معرفت به اندیشه و شخصیت دکتر (شریعتی) و نیز مسعود (رجوی) دارید، در باره دو رویکرد متضاد دکتر شریعتی و رهبرعقیدتی مجاهدین نسبت به مفاهیمی چون مبارزه و آزادی دارند، بشنوند یک جورایی مقایسه تطبیقی قرائت عقلانی، رحمانی و دموکراتیک از دین و قرائت ستیزه جویانه و فرقه گرایانه و ارتجاعی رهبری مجاهدین خلق از متون و کلام مذهبی؟

آقای قربانعلی حسین نژاد: آقای رجوی که بسیاری از تحلیلهای ایدئولوژیک خود و تفسیرهایش از قرآن از جمله بحث محکم و متشابه و حتی تفکر اسلام چپ مارکسیسم را از دکتر شریعتی گرفته (بود) و خودش اعتراف کرد وقتی دانش آموز دبیرستان بود از مدرسه فرار می کرد و قاچاقی وارد دانشگاه مشهد می شد به کلاسهای درس دکتر شریعتی می رفت برای اینکه خودش را مستقل و جریان و شخصیت فکری و ایدئولوگ جا بیندازد شادروان دکتر شریعتی را پایه گذار اندیشۀ راه سوم یعنی اسلام بین مارکسیسم و سرمایه داری وانمود می کرد و می کند در حالیکه رجوی از میان آن همه کتابها و بحث ها و سخنان دکتر شریعتی بویژه در سالهای آخرعمرش، که رجوی از آنها دزدیده و به اسم خودش با تغییر کلمات تئوریزه کرده است تنها به کتاب دکتر به نام اسلام مکتب واسطه که در نوجوانی در دبیرستان نوشته استناد می کند که خود دکتر شریعتی به من در زندان گفت آن کتابم دیگر معتبر نیست و من قبولش ندارم چون در سنین نوجوانی نوشته ام اگر قرار باشد من همان تفکر و روش فکری کودکی و نوجوانیم را داشته باشم پس خیلی عقب افتاده ام و پیشرفت و تکامل انسان چه میشود؟

سایت نیم نگاه: بله جالبه، ادامه بدید لطفا

آقای قربانعلی حسین نژاد: سلسله مقالات رجوی در سایت مجاهد در سالهای ۸۷ به بعد تحت عنوان «آمورش به نسل انقلاب» را بخوانید همان موقع که ما اشرف بودیم از تلویزیون سازمان پخش شد آنجا که مفصلا خاطرات نوجوانی و جوانیش را می گوید این اعتراف را کرده و شرح داده چگونه از مدرسه فرار می کرده و به کلاسهای دکتر شریعتی در دانشگاه می رفته و اولین جرقه های اسلام انقلابی و ایدئولوژیک را از او گرفته است. ولی همیشه از شریعتی به عنوان ایدئولوگ اسلام مکتب واسطه و توجیه کنندۀ شرعی سرمایه داری نام می برد! رجوی همیشه می گفت دکتر شریعتی فقط خطیب و سخنور خوبی بود و فرد مهربانی بود و می گفت دکتر همیشه در زندان به من سیگار می رساند که هرگز فراموش نمی کنم و این تنها تعریفی بود که از دکتر می کرد. اما رجوی دجال و فریبکار نمی گفت که سخنور و خطیب حرف می زند اندیشه هایی در سر دارد که آن اندیشه و تفکرش را به خوبی بیان می کند آن سخنان و حرف و اندیشه اش چه بود؟ در باره اندیشه دکتر شریعتی چیزی نمی گفت و نمی گوید ولی همیشه در سخنانش از دست دکتر آه و ناله می کرد که هواداران ما را در حسینیۀ ارشاد مشغول کرده بود و نمی گذاشت به سازمان بپیوندند. و نیز همیشه در رابطه با دکتر شریعتی می گفت طرفدار راه زینبی و مخالف راه حسینی و مسلحانه!!

یکی نیست به این رجوی بگوید تو که اصلا در کتاب دموکراسی خیانت شده اساسا مبارزۀ مسلحانه در زمان شاه را نفی کرده ای و برای خوشایند آمریکایی ها جهت خروج از لیست نوشته ای ما آن موقع یعنی در زمان شاه کسی را نکشته ایم!!

آقای قربانعلی حسین نژاد: رحمان یعنی عباس داوری در نشست ها به دکتر می گفت: شریعتی ملعون!

سایت نیم نگاه: دکتر که در مجموعه آثار جهت گیری طبقاتی اسلام دیدگاه خودش را خیلی روشن در باره سیستم سرمایه داری، ارزش اضافه و استثمار در همه اشکال آن و شکاف طبقاتی با بهره گیری از متون دینی، سیره و سنت پیامبر بیان کرده، دکتر درمذهب علیه مذهب سیر تاریخی درگیری و کنتاکت دو جریان مذهبی، مذهب حاکم برای توجیه اشکال گوناگون استثمار تاریخی و مذهب محکوم که مدافع راستین آزادی، عدالت و برابری ست را بوضوح توضیح داده است ضمنا دکتر در آخرین متدی که طرح می کند در رابطه با قرائت دینی و تدوین مانیفیست اسلامی طرح متد هندسی را ارائه داده است که سیر تکامل فکری دکتر را در ارائه دیدگاه و تفکر مذهبی و توحیدی شرح می دهد خیلی صریح اذعان می کند جامعه ایده آل مورد نظر دین و تفکر توحیدی سه ضلع دارد عرفان، معنویات، اخلاق – آزادی و دموکراسی و نیز برابری و عدالت و دکتر همچنین تاکید داشت عرفان، اخلاق و معنویات بدون آزادی، عدالت و برابری عوامفریبی ست و نه جامعه ای که تفکر توحیدی تاکید دارد.

آقای قربانعلی حسین نژاد: بله می دانم، دکتر در کتابها و سخنرانیهای متعددش هرگز اسلام را مکتب واسطه نمی داند بلکه تفکری انقلابی و ضد سرمایه داری می شمارد.

رجوی همۀ این حرفهای دکتر را از طریق ترکیب با اندیشه های کثیف خودش به صورتی دیگر ارائه می داد تا حرفها و تئوریهای ضد انسانی، ضد ملی و ضد انقلابیش را جوان پسند و مردم پسند نشان دهد و بزک کند.

سایت نیم نگاه: با توجه به شناخت عمیقی که از کاراکتر و ویژگی های شخصیتی رجوی دارید به نظر شما نقد و یا بهتر است بگویم هجوم غیراخلاقی مسعود به اندیشه و چارچوب تفکر دکتر شریعتی ریشه های روانی نداشت؟ به باورم مسعود رجوی در خیال و توهم خود، دکتر شریعتی و اندیشه او را یک رقیب می پنداشت و بدین علت نسبت به دکتر حسادت می کرد مسعود (رجوی) نسبت به شخصیت و اندیشه ی متعالی و توحیدی دکتر شریعتی سخت حس حقارت داشت بررسی و واکاوی سخنانی که مسعود ظاهرا در نقد اندیشه دکتر گفته است منطقی و علمی و نقد سازنده و راستین نیست بهانه جویی و بهتر است اذعان کنم یاوه گویی های یک ذهن بیمار است.

آقای قربانعلی حسین نژاد: بله، مواضع رجوی نسبت به دکتر و نقطه نظرات عمیق او در باره دین و سایر مسائل کاملا ریشه در شخصیت خودخواهانه، متکبرانه و مشی تکروانۀ او و کیش شخصیتش داشت. آن موقع که (رجوی) سلاح داشت به شکلی بیمارگونه برای تخطئه دکتر شریعتی به مخالفت ایشان با مبارزۀ مسلحانه آن هم در شرایط خاص ایران تکیه می کرد در حالیکه الآن رجوی اعتراف می کند که با سلاح به جایی نرسیدند و اکنون خیلی از هواداران سابقشان می نویسند که مبارزۀ مسلحانه حتی زمان شاه هم اشتباه بود و موجب روی کار آمدن آخوندها شد.

سایت نیم نگاه: لطفا وجوه تمایز و برجستگی های اندیشه دکتر شریعتی در حیطه سیاست، ایدئولوژی و قرائت مذهبی با نوع تفکر و استنباط رهبری مجاهدین خلق از دین و سیاست را به اختصار بیان کنید مولفه های بنیادین فکری، سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین خلق مد نظرم است؟

آقای قربانعلی حسین نژاد: رجوی خیلی کودکانه حرفهای دکتر را مسخ، تحریف و نفی می کرد مثلا دکتر را که آن همه سخنان و نوشته های زیبا در مورد امام حسین و عاشورا دارد ضد امام حسین و ضد جنگ مسلحانه قلمداد می کرد و می گفت شریعتی معتقد به مشی زینبی و مبارزۀ تبلیغی بود در حالیکه دکتر اعتقاد داشت مبارزۀ مسلحانۀ امام حسین دفاعی بود و شرایطش فرق می کرد و رسالت زینب هم در شرایط خودش بود و هر کدام جای خودشان ستودنی هستند ولی مبارزۀ مسلحانۀ مجاهدین دفاعی نبود بلکه تروریسم و کشتار انسانها است و تروریسم با جهاد و مبارزه مکتبی تفاوت بسیار دارد. دکتر به خود من در زندان در مهر سال ۵۲ دو سال بعد از ضربه به مجاهدین و دستگیری رهبران گفت: اینها با این کارهای تروریستی و استفاده از سلاح برای ترور بهترین نیروها را هدر دادند زمینۀ جامعۀ ما مذهب است باید توده ها را از مذهب واقعی آگاه می کردند تا از ارتجاع کنده شوند و الا با این کارشان به متحجران مذهبی و سنت گراهای افراطی خدمت می کنند.

سایت نیم نگاه: در نشست های جمعی درعراق وقتی مسعود در باره اندیشه دکتر حرف میزد و به اصطلاح دیدگاههای ایشان را نقد می کرد شما نقطه نظرات دکتر را در باره پدیده ترور و تروریسم و خط مشی مسلحانه مجاهدین که در سلول از زبان دکتر شنیده بودید برای مسعود توضیح ندادید؟ اگر توضیح دادید مسعود چه پاسخی داشت؟

آقای قربانعلی حسین نژاد: به هیچوجه در نشستهای مسعود که هیچ، حتی در نشستهای رحمان (عباس داوری) و شریف (مهدی ابریشم چی) هم که خیلی دو آتشه تر از مسعود ضد شریعتی بودند بویژه رحمان یعنی عباس داوری که همیشه برخلاف مسعود که مرحوم شریعتی می گفت عباس داوری می گفت شریعتی ملعون!، نمی شد حرفی زد و کسی جرأت نداشت چون سریعا افت می کرد و به وی مشکوک می شدند و در همان نشست زیر ضربات توهین و دشنام می بردند، اگر در نشست مسعود بود که همانجا به حساب آدم می رسیدند، با این همه من در نشستهای رحمان که مسئول قسمت ما یعنی روابط بود نمی توانستم توهینش به دکتر شریعتی را تحمل کنم و چند بار با او در این مورد در همان نشست دهن به دهن شدیم چون من از افت و پایین آمدن نمی ترسیدم برای اینکه آنها می دانستند من وفادار به رجوی نیستم بویژه که انقلاب ایدئولوژیکش را نپذیرفته بودم. در نشست گفتم: برادر رحمان وقتی برادر مسعود می گوید مرحوم شریعتی، شما با چه حقی به آن مرحوم می گویی ملعون؟ که عباس داوری در پاسخ گفت: برادر (مسعود) موقعیتش فرق می کند ما باید به شریعتی بگوییم ملعون!، چون او باعث شد مبارزۀ مسلحانۀ ما در زمان شاه شکست بخورد!! ولی بیرون نشست من با دوستانم همه جا حرفهایم را می زدم و حرفهای رحمان و مسعود را بدون اسم بردن از آنها رد می کردم و حرفهای دکتر و خاطراتم با او در زندان را به همه می گفتم و از اینکه آنها به رحمان یا مسعود گزارش کنند ترسی نداشتم.

سایت نیم نگاه: شریف (مهدی ابریشم) در باره دکتر شریعتی چه نظری داشت؟ در نشست ها چه موضعی داشت؟

آقای قربانعلی حسین نژاد: بیشتر رحمان به دکتر شریعتی فحش می داد و خیلی علیه شریعتی حرف می زد ولی شریف فحش نمی داد همان حرفهای رجوی را تکرار می کرد. در نشستهای مسعود، شریف موقع صحبت در باره شریعتی موضعگیری نمی کرد بلکه رحمان بلند می شد و خاطرات تعریف می کرد که در حسینیۀ ارشاد از طرف سازمان مأمور شدم و همراه با محمد حیاتی به دیدن شریعتی رفتیم و با شریعتی صحبت کردیم به او گفتیم: بیا مبارزۀ مسلحانه سازمان را تأیید کن و مطلبی در این مورد بنویس و به ما بده که شریعتی قبول نکرد و گفت: من عقیده ام مخفی نیست و حرفهایم را علنی می گویم و می نویسم و من حرفهایم همان است که گفته ام.

رحمان می گفت در محل سکونتش در نزدیکی حسینیۀ ارشاد رفتیم و با شریعتی صحبت کردیم. عمدۀ فضاسازیشان علیه دکتر شریعتی در میان نیروها بویژه در عراق با تکیه به مخالفت دکتر با مبارزۀ مسلحانه بود تا دکتر را خراب کنند ولی نمی گفتند که جوهر حرف دکتر چه بود؟ و یک مورد هم مثلا در برنامه های ماه محرم سیما از آن همه نوشته و حرفهای دکتر در مورد امام حسین استفاده نمی کردند. من چند بار با استفاده از ترمها و جملات دکتر مقاله برای سیمای مجاهدین و نیز نشریه مجاهد نوشتم ولی آنها نخواندند و منتشر نکردند و گفتند اینها متعلق به شریعتی است!! در خود تبلیغات یک بار یکی از افراد تبلیغات که در تلویزیون سازمان کار می کرد کلیپ مصور خیلی خوبی با نوشتۀ ها و سخنان دکتر شریعتی در مورد عید نوروز در عید یکی از سالها درست کرده بود با نام خود دکتر، ولی سران مجاهدین هرگز پخش نکردند و من آن کلیپ را گرفته بودم آن را همیشه در میان خودمان دست به دست می کردیم و در کامپیوترهای بخش خودمان در عید نوروز می گذاشتیم که همه با اشتیاق آن را می خواندند و می دیدند.

سایت نیم نگاه: ممنون و تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و در گفتگو شرکت کردید. موفق باشید.

آقای قربانعلی حسین نژاد: خواهش می کنم.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا