حمله ی نظامی، طوری که رجوی میخواهد

جمشید پیمان نامی که از مریدان خاص رجوی بوده وحضوری دررسانه های رجوی دارد، نوشته است:
“… هم وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و عوامل مستقیم و غیر مستقیمش و هم عده ای ظاهر بین و رویه نگر، جنجال تبلیغاتی و نامه نگاری به مقام های آمریکائی و ترامپ راه انداخته اند و روی دو موضوع مانور می دهند؛ یکی اینکه به ایران حمله نظامی نشود و از ایران، عراق و افغانستان و سوریه تازه ای نسازند، و دیگر اینکه از شورای ملی مقاومت و مجاهدین حمایتی صورت نگیرد”.
من البته که نمیتوانم درک کنم که با روی کار آمدن جان بولتون، وزارت اطلاعات چه نظری پیدا کرده ودست به چه کاری میزند.
اما اینکه هر انسان خیر اندیش وضد جنگ، دست به هر تلاشی خواهد زد که هیچ نوع حمله ی نظامی به ایران صورت نگیرد، کاریست طبیعی واین موضوع چرا باید نوچه های رجوی را ناراحت کند، روشن است!
از توازن قوای موجـود جـهانی مـیتوان نتیــجه گرفت که باوجـودی که دست زدن به هـرکاری از سر سلطه گر جهانی که اینک بدنبال ازدست رفتن تدریجی موقعیت بی مثالش عصبانی بوده وشکست تاریخی اش درسوریه مزید برعلت گشته، بعید نیست، با وجود این حمله ی نظامی به ایران با اینهمه وسعتی که خاکش دارد و رشته کوه های مرتفع و پردامنه اش، موقعیت خاص ژئو پلتیک اش کاری سخت و بمثابه دست زدن به ریسکی هست که برنده ای ازداخل آن بیرون نخواهد آمد!
پس ازنظر باند رجوی چه باید کرد؟
یک جنگ نیابتی توسط کشورهای مرتجع منطقه که باند رجوی هم دراین جنگ بکار واداشته شود مسئله ایست که باند رجوی امیدی جز آن ندارد وبهمین خاطر است که کسانی را که خطر حمله ی نظامی مستقیم آمریکا را گوش زد میکنند، بطور حق بجانبه ای مورد انتقاد او قرار میگیرد!
از سخنان زیر این دست بقلم رجوی، صحت نظر من درمورد نیات واقعی این فرقه ی ضد ملی، روشن تر میشود:
“… شورای ملی مقاومت بارها در موضع گیری های رسمی… بر این امر پای فشرده است که نه با هر گونه مداخله نظامی در امور ایران مخالف است و امر تغییر دموکراتیک در ایران(راه حل سوم پیشنهادی مریم رجوی) را فقط و فقط بر عهده ی مردم ایران می داند”.
فرقه ی رجوی به لحاظ کشته واسیر کردن حدود 20هزار نفر ازمردم ایران،هیچ صلاحیتی درمورد حرف زدن ازطرف این مردم را ندارد و هرگونه تغییرات دموکراتیک درکشور، عملا بضرر این گروه تمامیت خواه ومستبد است وبنابراین باند رجوی با پیش کشیدن مردم، میخواهد نیات خود درفرسودگی ایران در اثر تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران و جنگ نیابتی مورد اشاره را ازدیدها پنهان نگه دارد!
پاراگراف زیر، این نیت شوم گروه رجویه را بخوبی روشن میسازد:
“شورای ملّی مقاومت بطور اصولی و از آغاز به کشورهای بزرگ و مهم که در صحنه جهانی نقش تعیین کننده دارند، با تاکید گفته است: ـــ سیاست مماشات و حمایت از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را کنار بگذارید ـــ ما از شما نه پول می خواهیم و نه سلاح و نه مداخله نظامی و جنگ، زیرا:”سرنگونی این نظام، کار مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست”!
نه حمایتی درکار بوده ونه مماشاتی!
آنچه بوده تحریم های ضد بشری وفلج کننده بوده وبنابراین، باند رجوی به چیزی جز به مواردی که ذکر کردم، قانع نیست واز دشمنان ایران میخواهد که درتمام عرصه های حیات اجتماعی، با مردم ایران بجنگند و این جنگیدن را بحساب مجاهدین رجوی بگذارند.
سلطه گران غرب، هرگز مانع کار این مقاومت رجوی نبوده و بنابراین باند رجوی از آنها از بابت دیگری گله مند است و دراصل چیزی جز حمایت همه جانبه ی نظامی وسیاسی را قبول ندارد ونخواستن پول و عدم مداخله ی نظامی و…، حرفهای مفتی بیش نیستند.
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا