استقبال از فراخوان به تظاهرات در نروژ

انجمن ایران سبز ضمن استقبال از فراخوان به تظاهرات در نروژ، اعلام آمادگی می کند که با تمام امکانات در این تظاهرات شرکت جسته تا از این طریق به دولت و شهروندان نروژ نشان دهد که در سرزمین آزاد جایی برای مانور تروریستها نیست. از این رو انجمن ایران سبز با شرکت خود در این تظاهرات نشان خواهد داد، امنیت شهروندان نروژ مانند امنیت همه اروپا و همه جهان برای آن مهم است.

انجمن ایران سبز، ششم نوامبر 2006

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.