مرور

انجمن نجات مرکز سمنان

تسلیت انجمن نجات به خانواده محترم اسلامی

مطلع شدیم آقای اسلامی پدر محترم خانم معصومه اسلامی (گروگان رجوی در اردوگاه اشرف) جان به جان آفرین تسلیم کرد. مرحوم آقای اسلامی که یکی ازفعالان انجمن استان سمنان بود، سالهای طولانی، در انتظار به آغوش کشیدن فرزندش بسر برد و به سختی، دوری و…

نقابی که مسعود رجوی بر چهره زده

کسی که همه چی را برای خودش طیب و طاهر بداند اما برای سایرین (اخ و بد) و بواقع باید این موجود خبیث را در دادگاههای بین المللی محاکمه کرد تا هر آنچه از این سنخ رهبرانی که مدعی اسلام وغیره هستند دستشان رو شود تا با حیله و نیرنگ افراد دیگر را…

فرقه رجوی از قله تا قهر

هرکس تاریخ مصرفی دارد شما هم تا همین مدت بود چون از تمام برگ ها استفاده کردید اما از حق نگذریم مدت زیادی بود که دوام آوردید و توانستید پشت شعار های پرطمطراق خودتان را مخفی کنید. امروز وقتی پرده رسوایی شما روز به روز بر ملا می شود از همکاری…