دفتر مجاهدین در امریکا یا اتاق آنتراکت

باز شدن و استقرار دفتر رجوی در جنب کاخ سفید توسط اطلاعیه های پرطمطراق رجوی منعکس نشد و خبری از کنفرانس های مطبوعاتی متعدد و دم زدن از پیروزی خارق العاده رهبری فرقه در میان نبود بلکه افتتاح و تاسیس این اتاق تخلیه و جاسوسی به عهده عناصری مانند ریموند تنتر انقلاب کرده – جان بولتون و تورسلی سناتورهای بازنشسته و جنگ طلب در جلو کاخ سفید گذاشته شد.

دقیقا اسم این دفتر را می توان اتاق آنتراکت و صرف میان وعده سناتور های باز نشسته درب کاخ سفید گذاشت  تا به بروز اطلاعات و رد و بدل کردن مالی و صنفی در آن پرداخته شود.

جواز کسب و پروانه کسب این اتاق که می توان اسم آنرا جعبه سیاه بازی های سازمان سیا و کاخ سفید با تروریست ها هم گذاشت  به نام ریموند تنتر و تورسلی ثبت شده و آنها را به بنگاه سخن پراکنی بی بی سی هم آوردند تا از پروسه و سناریوی تولید این اتاقک بیشتر روشنگری کنند.

در دوران گذشته وقتی بیل کلینتون پیروز شد فرقه ی رجوی با برپایی چند چادر در پارک جلو کاخ سفید و گماشتن سید المحدثین مسئول کمیسیون خارجه و سرو ناز چیت ساز و چند عدد مجاهد دیگر تا ماه ها آنجا ماندند تا روز تحلیف نامه ای به دفتر کلینتون رساندند.  در جواب کلینتون خطاب به  رجوی به طعنه گفته بود ما شوروی و سوسیالیزم را  با آن عظمت به زیر کشیدیم  شما که وابسته دست چندم آنها هستید. اول خودتان را اصلاح و سپس بیایید جلو – این جایگاه زیر چتر بودن و استراتژی خزیدن زیر هژمونی امپریالیزم  فرقه ی تروریستی رجوی از تجربیات و جمع بندی آن نکته در نامه برهم خورده و تا به این نقطه رسیده است.

اما در خصوص فلسفه سناریو و سیکل بازی امریکا با مجاهدین و بچه شاه چندین سئوال و علت و معلول وجود دارد.

امریکا هرگاه ضرورت باشد دستی بر سر بچه ی شاه می کشد تا فرقه رجوی را از پاسیویزم و وارفتگی بیرون بکشد و از این طریق از آنها سواری بگیرد. وبلعکس همین فرقه را از لیست سیاه بیرون می کشد  تا به بچه شاه (سلطنت طلب ها) گوشزد کند از دنیای انجماد و فسیل شدن  کمی سر بیرون آورند. البته این تعادل بر قرار کردن توسط امریکا فقط و فقط برای بازی با آنها در مقابل پیشروی های ایران در خاکریز های اصلی امریکا بوده و لاغیر.

اما از زاویه فرقه تروریستی رجوی: رجوی ها از روز اول می دانسته اند تنها راه به قدرت رسیدن برای آنها فقط از کانال یک قدرت خارجی و با تاکتیک و استراتژی جنگ و اشغال می باشد  لذا از روز اول شعار تحریم  و جنگ و کشتار را سرلوحه ی خود قرار داده اند. به همین دلیل طبیعی است که این فرقه به نوکر و تروریست کنترل شده  برای امریکا تبدیل، و از ته دل تن به این ذلت و خواری بدهند.

البته آن طیف از امریکایی ها که پشت این فرقه هستند طیف جنگ طلب و ضد ایرانی بوده و به اشتباه فکر می کنند  این فرقه با بچه ی شاه در ایران پایگاهی دارند. اما این حاصل بی اطلاعی از داخل ایران و کارنامه سیاه این فرقه ها در بین مردم ایران می باشد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.