بهشته شادرو

  • اعضاء مجاهدین خلقبهشته شادرو

    بهشته شادرو – متهم ردیف 22 دادگاه مجاهدین خلق

    بهشته شادرو متهم ردیف بیست و دوم دادگاه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی مجاهدین خلق است. نامبرده در اوایل سال ۱۳۵۸ هوادار گروه پیکار تشکیلات مجاهدین خلق شده و پس از آن، بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ به فعالیت خود ادامه داده و نهایتاً از…

دکمه بازگشت به بالا