استیون حسن

  • فرقه گرایی مجاهدینگسستن بند و زنجیرها

    کتاب گسستن بند و زنجیرها

    کتاب" گسستن بند و زنجیرها" توسط آقای استیون حسن به رشته تحریر در آمده است. وی در شجاعتی بی نظیر فعالیت خود را در یکی از فرقه ها درمعرض نقد جدی قرار داد و پس از پی بردن به اشتباهات گذشته خود در صدد کمک…

دکمه بازگشت به بالا