مرور

انجمن فلق

همبستگی با تحصن جداشدگان از مجاهدین در تیف

بنا به اطلاعاتی که در تماس با کمپ تحت نظر نیروهای آمریکا در عراق موسوم به « تیف » به دست ما رسیده، جداشدگان ازمجاهدین مستقر در این کمپ در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی که از سه سال پیش تا کنون در آن بسر می برند، با توجه به وضعیت خطرناک عراق و…

اطلاعیه – انجمن فلق

ظاهرا به دنبال دخالتهای گسترده ای که بنا به سفارش نیروهای اشغالگر توسط گردانندگان فرقه مجاهدین در امور داخلی عراق صورت می گیرد بالاخره کاسه صبر مسئولین عراقی سرآمده، درهمین رابطه هفته گذشته نخست وزیرعراق بعد ازدریافت گزارش ارگانهای امنیتی…

نامه سرگشاده انجمن فلق به دکتر آندره بری

هفته گذشته شما به همراه تنی چند ازهمفکرانتان در شورای اروپا با حضور در اورسورواز حومه پاریس با خانم مریم رجوی «رئیس جمهور خودخوانده... » دیدارو مسائلی را طرح کردید که نشان ازدخالت درامورداخلی ایران، درراستای یاری رساندن به یک فرقه تروریستی…

نامه سرگشاده انجمن فلق به آقای سناتور پائولوگوتزانتی

با احترام سازمان مجاهدین به نقل از رادیو سراسری ایتالیا مدعی شده که شما: « از راه حل ارائه شده توسط خانم مریم رجوی برای تغیر دمکراتیک در ایران حمایت کردید » وادامه می دهند، سناتور پائولوگوتزانتی گفتند: « مجاهدین خلق اپوزیسیونی دمکراتیک…

اطلاعیه انجمن فلق

اگر چه سخنگویان آقای رجوی مدعی هستند که از انتقال جداشدگان، ازعراق به هر کجا که خودشان مایل هستند؟!! استقبال وپشتیبانی می کنند. اما بعد ازبرگزاری آکسیون انجمن فلق در راستای درخواست سرعت بخشیدن به پروسه انتقال این قربانیان، مثل اینکه آب در…

ملاقات با رئیس دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق

روز سه شنبه 22.11.2005هیئتی از انجمن فلق با رئیس دفتر اتحادیه میهنی کردستان در برلین « DR.Ahmad Berwari » دیداروگفتگو، و در رابطه با وضعیت حساس منطقه و به طورخاص وضعیت بحرانی عراق بحث وتبادل نظرکردند. سپس آقای طهماسبی از طرف هیئت انجمن فلق…

گزارشی از برگزاری میز کتاب در شهر برلین

عصر روز جمعه 29 جولای در مرکز شهر برلین میز کتابی از طرف انجمن فلق بر پا شد که مورد استقبال شهروندان آلمانی و هموطنان ایرانی قرار گرفت. این آکسیون که باهدف اعتراض به قطع ارتباط جداشدگان با دنیای بیرون از سازمان مجاهدین مستقر در کمپ…