مرور

انجمن نجات مرکز تهران

بازگشت به آغوش خانواده

در تاریخ چهارشنبه 27/7/84 جدید ترین اعضای بازگشته به خاک میهن بنامهای - محمدرضا براتی، مرضیه قربانی مقدم، جمال امیری، بهروز نظریان، جبار قادری، محمد عبادی، شنبه کلانتری،حسین فرح‎بخش، ناصر روائی، علی اکرامی، سعید ناصری، سیاوش دریاپیما،…

تجمع مقابل سفارت عراق

تعدادی از خانواده های عضو انجمن نجات در تاریخ پنج شنبه 5/9/83 با در دست داشتن چندین پارچه و پلاکارد که خواسته هایی مبنی بر: اجازه سفر به عراق و ملاقات با بستگان خویش در کمپ آمریکائیان و اردوگاه اشرف بدون حضور و مراقبتهای پیدا و پنهان…

تجمع مقابل سفارت فرانسه

به مناسبت سالروز دستگیری مریم قجر رجوی در فرانسه به دعوت انجمن نجات صدها تن از اعضاء خانواده های افراد دربند فرقه رجوی از ساعت 30/10 صبح چهارشنبه 27/3/83 در یک تجمع آرام مقابل سفارت فرانسه در تهران باسر دادن شعارهایی علیه مسعود رجوی و…

بازگشت به وطن

در پی تلاش بی وقفه انجمن نجات و همیاری موثر سازمان صلیب سرخ جهانی و نیز مقامات کشور دوست و همسایه عراق 28 تن از عزیزانمان که سالیان دراز علیرغم میل باطنی خود در چنگال اهریمنی رجوی و همفکران وی اسیر بوده و توانسته اند از این گروه جدا شوند ,…

بازگشت به آغوش خانواده

درتاریخ 3/8/83 از ساعت 16 الی 20 مراسم خوش آمد گویی و تحویل هفت تن از اعضای سابق سازمان مجاهدین که اخیراً از قرارگاه اشرف اقدام به فرار کرده بودند با حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی و همچنین خانواده های اعضای دربند سازمان، توسط انجمن…