مرور

انجمن نجات مرکز لرستان

نامه پدر و مادری منتظر به فرزندشان علی عسگر جعفرنژاد ساکن در لیبرتی

همان روزی که شما را از اشرف به لیبرتی نقل مکان کردند من و مادرت همان جا بودیم و خیلی دوست داشتیم شما را ببینیم اما سران و رهبران سازمان مانع از دیدار شدند و چشمان ما بار دیگر شاهد دوری شما از ما شد و چه دلتنگ و غصه آور بود آن لحظات ؛ اتوبوس…

مجاهدین و اعتصاب غذا از گابن تا اوور و لیبرتی

اعتصاب لیبرتی نیز در حالی صورت میگیرد که سازمان به علت تحلیل های غلط و خطاهای کلان سیاسی استراتژیک قادر به پاسخگویی نمیباشد و انتقاد از خود اساسا با ساختار تشکیلات و شخصیت رجوی و سران سازمان سازگار نیست لذا در حال حاضر در بن بست مرگبار قرار…

اشرف، چه پایان بد فرجامی!

پادگان اشرف با همه القاب و اسماء، پیشوند و پسوند بالاخره در تاریخ 10 شهریور 92 با بدترین سرانجام پایان یافت. در خصوص حادثه کشتار در آن و قتل 52 نفر، بسیاری گفتند و نوشتند. هرکسی از زاویه دید خویش به این صحنه نگاهی انداخت. عده ای آن را فاجعه…

همیاری؛ کاسه گدایی مجاهدین

مجاهدین برای مشروعیت بخشیدن به جیره خواری خود و مواجب بگیری از آمریکا و برخی دول غربی، سالانه یک یا چند بار بنا به مقتضیات خود کاسه گدایی خویش را بنام همیاری بسمت مردم ایران دراز میکنند و هر ساله مردم ایران بجای کمک، پیشینه و پرونده خیانت…

بمناسبت رهایی آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی

در این راه حتما به سیاق ثابت شما مورد هجمه و تهمت های فراوان از جمله خیانت و جنایت و مسائل اخلاقی و مالی و..... که همه در خور و شایسته خود رجوی است قرار خواهید گرفت ولی برای من و شما که در این زمینه تجربه های زیادی از این برخورد ها با…

سوختن مجاهدین در تنور داغ انتخابات ایران

حال پر واضح است که همه سران و تحلیلگران سازمان و هواداران همه با هم میدانند که در گرداب دورغ پردازی رجوی غرق شده و علیرغم اینکه همه میدانند که این تحلیلها سرابی بیش نیست اما این کلاف اگر سرش باز شود تا به آخر باز خواهد شد آنوقت بور خواهید…

دم خروس تهاجم به لیبرتی از سیمای سازمان بیرون زد

امروز نیز با کمال تاسف خبر تهاجم به لیبرتی را شنیدم و در آن از کشته شدن جواد نقاشان و خانم کلثوم صراحتی مطلع شدم که جای بسی تاسف میباشد زیرا خودم سالیان با جواد نقاشان از نزدیک ارتباط داشته ام و او را کامل میشناسم. اما وقتی دنبال علت و عامل…

آزادی به بهای خیانت

براساس مستندات موجود رجوی در مقابل ساواک دوام نیاورده و کلیه اخبار و اطلاعات سازمان و بنیانگذاران از جمله محمد حنیف نژاد را در اختیار ساواک قرار میدهد و اطلاعات ارائه شده چنان کامل و دقیق بوده که بسرعت منجر به حکم اعدام کادر رهبری سازمان…

ابقای مجاهدین در لیست تروریستی امریکا

این بار نیز سازمان جنجال دیگری بپا نمود و چند ماهی نیروهای اشرف و آواره گان و گرسنگان اروپا نشین را به بازی گرفت و کلی بوق و کرنا راه انداختند و یک دوجین نیز از بازنشستگان و دولتمردان سابق امریکا را با پرداخت هزینه های گزاف به میدان آوردند…

خلق فاجعه دیگری توسط سران فرقه رجوی

حال چه شد که در مقابل ارتش عراق که صاحب خانه است، ملک و سرزمین خودش میباشد و براحتی میتوان از این کشتار و درگیری پرهیز کرد شما با پرداخت بهای کله شقی و خود پرستی از جیب نیروهای رده پایین تشکیلات و همانهایی که پدران و مادرانشان یک سال است در…