مرور

انجمن نجات مرکز لرستان

حتی یک لحظه از تلاش برای نجات اسیران اشرف باز نخواهیم ایستاد

دوستانی مانند غلامعلی میرزایی و احمد گلپایگانی را کاملا درک میکنم که در چه شرایطی به مصاحبه علیه من اقدام نموده اند و هیچگاه در این خصوص خم به ابرو نیاورده و یک لحظه از تلاش برای نجات جان برادران اسیرم از فعالیت باز نخواهم ایستاد و این…

گردهمایی تاورنی و باز هم آویزان شدن به چهره های منفور

جان بولتون که امروزه از مدافعان صریح و پرو پا قرص اسرائیل است و در دولت بوش بدلیل ضدیت هیستریک با ایران و حمایت از اسرائیل از یک طرف و هم باند بودنش با رامسفلد وزیر دفاع وقت در دولت بوش ازطرف دیگر از افراد و شخصیت های مورد علاقه سران…

پیام تبریک

انجمن نجات تبریکات صمیمانه خود به مناسبت ازدواج فرخنده آقای حبیب اله فلاحی از دوستان بازگشته (ساکن استان لرستان – شهرتان درود) را خدمت ایشان و همسرشان اعلام میدارد. امید است زندگی جدید خود را همواره با شادی و سلامت سپری نمایید.

فیلم مراسم استقبال و تحویل آقای نصیر حیدری

در تاریخ 4 / 11 / 84 نصیر حیدری یکی از افرادی که اخیراً از سازمان جدا شده و به کشور بازگشته است طی مراسم باشکوهی با میزبانی انجمن نجات شاخه ی لرستان به آغوش خانواده اش پیوست. نامبرده 14 سال پیش به سازمان پیوسته بود. در این همایش که در یکی…

برگزاری مراسم تحویل یکی از افراد جدا شده

در تاریخ 4 / 11 / 84 نصیر حیدری یکی از افرادی که اخیراً از سازمان جدا شده و به کشور بازگشته است طی مراسم باشکوهی با میزبانی انجمن نجات شاخه ی لرستان به آغوش خانواده اش پیوست. نامبرده 14 سال پیش به سازمان پیوسته بود. در این همایش که در یکی…

بازگشت نصیر حیدر ی به آغوش خانواده

در تاریخ 4 / 11 / 84 نصیر حیدری یکی از افرادی که اخیراً از سازمان جدا شده و به کشور بازگشته است طی مراسم باشکوهی با میزبانی انجمن نجات شاخه ی لرستان به آغوش خانواده اش پیوست. نامبرده 14 سال پیش به سازمان پیوسته بود. در این همایش که در یکی…