سایت ایران امروز

  • وضعیت فرقه مجاهدینسیمای آزادی یا سیمای ارتجاع

    سیمای آزادی یا سیمای ارتجاع

    فقط در نمایش‌های رقص و آواز نیست که خانم مریم رجوی بر صفحه سیمای آزادی است، اخبار سیمای آزادی ‏اخبار مسعود و مریم است. (خانم مریم رجوی هم همانگونه که آقای احمدی‌نژاد با رهبران دول در دیگر کشورها ‏دست نمی‌دهد، در دیدارهای خود با مردان…

دکمه بازگشت به بالا