سایت ققنوس

  • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمَردم! خودتان قضاوت کنيد

    مَردم! خودتان قضاوت کنید

    و فکر نمی کنم که در این دو ستون، چیز های خیلی نابابی به لحاظ پرنسیب های سیاسی، نوشته باشم. هدفم هم بیشتر در نوشته های این دو ستون، عادت دادن ذهن مخاطبانم به حرکت، و به نگاه از زوایای ناپیدا به یک پدیده ی…

  • مسعود رجویتهديد جهان، نه جنگ، بلکه «نه جنگ» است

    تهدید جهان، نه جنگ، بلکه «نه جنگ» است

    در مجمعی از روزنامه نگاران فرانسوی، همین چندی پیش، سیمور هرش، به آنان اطّلاع داد که تصمیم حمله به ایران، پیشاپیش اتّخاذ شده است؛ و در این امر، حرف آخر را دیک چینی، معاون جنگ طلب بوش می زند؛ و رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا،…

دکمه بازگشت به بالا