ناصر متین

  • وارونه نمایینهضت ادامه دارد

    نهضت ادامه دارد

    اگرچه نوید برکناری قریب الوقوع نوری مالکی از نخست وزیری عراق این روزها مکررا توسط ایادی رجوی در اردوگاه اشرف شنیده می شود و این بشارت به نیروهای اشرف داده می شود که مالکی رفتنی است اما پیش گویی های سازمان نهایتاً تا همین جاست…

دکمه بازگشت به بالا