پدرام امینی

 • همکاری با بیگانگانمساله اردن و مجاهدین

  مساله اردن و مجاهدین

  در این رابطه وزارت امور خارجه اردن نیز با احضار کاردار سفارت ایران در اردن، حضور نداشتن هیچ مقام رسمی اردنی را در کنفرانس مجاهدین مورد تاکید قرار داد. این وزارت خانه طی بیانیه ای اعلام کرد:" حضور 12 نماینده مجلس و سیاست مدار اردنی…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقاعتراف به شکست توسط مجاهدین

  اعتراف به شکست توسط مجاهدین

  در نگاه اول باید به این نکته اشاره نمود که این گروه سرانجام پذیرفت که ایران در برنامه ی هسته ای خود دارای اهداف نظامی نیست و به عبارتی دیگر علی رغم میل باطنی اش پذیرفت که نظرارباب خودرا قبول نماید. در طول تاریخ حیات…

 • همکاری با بیگانگانمزدوری تا پای جان

  مزدوری تا پای جان

  مریم در اروپا و سربازان بی سلاح در اشرف این رسم میمون را به جا می آورند. البته برای هر کدام از اربابان باید کلاس و تشخص خاص همان ارباب را رعایت نمود و پرستیژ نوکری هر کس هم با دیگری متفاوت است

 • همکاری با بیگانگانکوبیدن بر طبل تو خالی

  کوبیدن بر طبل تو خالی

  اول آنکه این گروهک با بیان اینکه افشاگری در خصوص مسائل هسته ای ایران را اولین بار به تنهایی انجام داده است؛ امیدوار به ابراز وجود در مورد توانایی های نداشته ی خود می باشد تا در این راستا بتواند هم، ناکامی روزگار یکنواخت خود…

دکمه بازگشت به بالا