عملکرد سازمان مجاهدین خلق

آیا سازمان مجاهدین خلق، یک سازمان مستقل و مردمی است؟

آیا "سازمان مجاهدین خلق " یک سازمان ضد امپریالیستی است؟
مسعود رجوی در سخنرانی سال 1358 مرز بین انقلاب و ضد انقلاب را مبارزه ضد امپریالیستی عنوان کرد.
او با اشاره به ترور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان مبارز، پیشتاز و ضد امپریالیستی معرفی می کند. اما در تاریخ 30 سال گذشته ایران هیچ مبارزه ای از او و سازمان مطبوعش نه تنها دیده نشد بلکه از هر فرصتی استفاده کرد تا مسیر رسیدن به قدرت را از زانو زدن در برابر غرب و آمریکا عبور دهد.
او و سازمانش طی 30 سال گذشته مستمری بگیر صدام حسین،غرب و آمریکا بوده است.
او که هر نوع وابستگی به غرب را نفی می کرد، در حال حاضر با جنگ طلبان آمریکا به اتحاد سیاسی – ایدئولوژیک رسیده است.
آیا می توان مسیر خدمت به خلق و جانبازی برای مردم را از بغداد، واشنگتن و… عبور داد؟
آیا می توان با یک سازمان غیر مستقل و وابسته به غرب و آمریکا به اتحاد عمل رسید؟
در فرهنگ مردم کشورهای دنیا معنی همکاری با عوامل بیگانه و خیانت به مردم چیست؟
آیا رجوی و سازمان مطبوعش خائن به ایران و مردم نیستند؟
باید از رجوی پرسید ؛ پس چه شد آن مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق، جبهه انقلاب و ضد انقلاب؟
آیا رجوی و سازمانش می توانند در برابر مردم ایران به این گونه سئوالات پاسخ دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا