خانواده ها

حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف

تعدادی از خانواده های استان فارس به دیگر خانواده های جلو درب اشرف پیوستند تا زمینه ساز آزادی فرزندانشان از یوغ این فرقه تروریستی باشند.حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف
حضور خانواده های استان فارس درب کمپ اشرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا