عملکرد سازمان مجاهدین خلق

قمپزهای رهبری فرقه چرا و برای چه؟

می گویند در دوران امپراتوری ایران و عثمانی. عثمانی ها به خاطر ترس و هراسی که از رو در رویی با عنصرایرانی داشتند به قمپز روی می آوردند.
یعنی چه؟ آنها لوله هایی با کالیبر خیلی بالا را پر از باروت و پارچه و نمد می کردند و در میان کوه ها و دره های کوه منفجر می کردند تا صدای مهیبی ایجاد کنند و ایرانی ها را بترسانند و خودشان آنرا قمپز در کردن نام نهادند.
رجوی رهبری فرقه ی ترور و وحشت مجاهدین مدت چند دهه است که به این استراتژی و تاکتیک قمپز روی آورده.
قمپز اخیر مجاهدین در فرانسه که قرار است در ویلپنت فرانسه اجرایی شود تکرار قمپزهای سالهای قبل در کشورهای مختلف اروپایی است از جمع کردن و اجیر کردن اتباع خارجی و ولگرد ها و پناهجویان گرسنه و فراریان از جامعه کشور متبوع. تا کرایه کردن مقامات بازنشسته دست چندمی کشورها در این سناریوی تکراری و زنگ زده استفاده می شود.
این تاکتیک بی راندمان نتیجه ی بن بست فرقه و استیصال و ناچاری آنان است.
رجوی قبلا این قمپز ها را به شکل های دیگری بروز می داد.  از آن جمله در مانور معروف به سیمرغ در سال 72. در آنجا رجوی سه ستون زرهی به خط کرد و خودش بر روی برجی بلند قرار گرفت و برای فرار از مصاحبه به جرم نقض حقوق بشر در تشکیلات خود. با این مانور تن به مصاحبه داد و طی این قمپز گفت چهل هزار نیرو و سرباز دارد و به زودی تهران را فتح می کند.
در قمپز دیگری در سال 70 در رژه ای این مردک برای فریب خبرنگاران دست به هر نوع بزرگ نمایی زد تا با این وسیله خود را بسا بیشتر و قوی تر از آنچه بود نشان دهد.
این نوع دروغ ها و جو سازی ها چه در عالم نظامی و چه در دنیای سیاست برای رجوی ها فقط و فقط از ضرورتی بنام آخر خط و استراتژی ناشی می شود.
یادمان نرفته که رجوی شخصا در سرفصل حضور نماینده ی حقوق بشر آقای گالیندوپل در ایران از هر عضو فرقه ده تا بیست نامه با متن های مختلف با دست چپ و راست نوشتند و این متن ها را از جانب هواداران داخل ایران به نماینده ی مذبور دادند تا با این قمپز وانمود کنند که تعداد زیادی نیرو در داخل دارند و از پایگاه اجتماعی قوی دارا هستند. از همه ی آن شکایات تسلیمی به گالیندوپل حتی یک مورد هم مربوط به داخل ایران نبود. و چند نفری هم که حضورا به نماینده ی حقوق بشر مراجعه کردند از اعزامی های عراق بودند که بعد ها عده ای از آنها توسط ایران دستگیر و افشا شدند و عده ای هم  در بازگشت به عراق طلب کار رجوی شدند و مسئله دار این نوع قمپز های بی هدف رجوی بودند.
در یک کلام نتیجه وعلت و علل تمامی این سر به سنگ کوبیدن های رجوی و این همه تن دادن به خواری و پستی و… بریدن از ملت ایران و ایستادن در کنار دشمن آنهاست و هیچ  قمپزی چه در فرانسه و چه در امریکا و هر جای دیگری دردی از این فرقه دوا نمی کند.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا