هر طرف که باد بزند فرقه رجوی به همان سمت می رود

اخیراً یکی دیگر از افراد قلم بدست و مفت خور فرقه رجوی به نام جمشید پیمان در مقاله ای مدعی شده« فرقه رجوی شرایطش را به موقعیت های بوجود آمده دیکته می کند » جمله خنده داری که البته تاکنون موقعیتش برای سران فرقه رجوی بوجود نیامده است!!!.
طی این سالها شاهدش بودیم رهبران فرقه بر اساس موقعیت های بوجود آمده مانند بوقلمون رنگ عوض کرده و تن به شرایط موجود دادند و حاضر شدند دست به هر گونه خیانتی علیه ملت ایران بزنند.
این نویسنده در همان ابتدا مقاله خود چنان لیسی به کفش های آقای ترامپ می زند که معلوم است کاسه لیسی و لیس زدن کفش دیگران را به خوبی از رجوی ملعون یاد گرفته است. وی مدعی می شود که خیلی تهمت ها به ترامپ زدند از قبیل« رفتارش با زنان بی ادبانه و غیر انسانی است » مگر خود آقای ترامپ در حرفهای قبل از انتخابات روی این موضوع انگشت نگذاشت و عذر خواهی نکرد حالا چرا شما این گونه کاسه گدایی در مقابلش گرفته و از وی طرفداری می کنید؟ البته قبل از آن رجوی زن باره سابقه بسیار درخشانی در زمینه زن بارگی داشته و این کار ترامپ برای شما کم جلوه می کند و به همین خاطر است که از وی دفاع می کنید.
جمشید پیمان در جای دیگری می گوید « متوهمانی هستند که فکر می کنند انتخاب ترامپ از امروز به فردا جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد ». البته این توهم وجود دارد که اولین متوهم هم خود مریم قجر می باشد که از روز بعد از انتخابات آمریکا به تعریف و تمجید از ترامپ پرداخته و فکر می کند که از این فرد جمهوری خواه برای او و سازمانش آبی گرم می شود هم چنان که در گذشته رجوی ملعون نیز در ذهن پوک خود به دنبال این گونه توهمات بوده است.
این نویسنده  خوش خیال وکودن مقاله در جای دیگری به نکته خوبی اشاره دارد « متوهمانی هم هستند که فکر می کنند به اصطلاح مقاومت ایران چشم امید به ترامپ دوخته است و تغییر رئیس جمهوری آمریکا را نشانه تغییر صد و هشتاد درجه ای سیاست خارجی این کشور می بینند » دقیقاً این گونه هم هست چرا که از هم اکنون رسانه های عربی و دستگاه تبلیغاتی رجوی به دنبال معرفی افرادی هستند که لابی های فرقه و وابسته به جناح جنگ طلب باشند ولی تصور نمی کنند این زبان بسته ها اگر آن زمان به حمایت از مریم قجر می پرداختند به خاطر پول بوده و اکنون وقتی در راس کار اجرایی قرار بگیرند دیگر مریم قجر را تحویل نمی گیرند و تمام ترس سران فرقه رجوی از همین است اولین کسی که دلش را به انتخاب ترامپ صابون زده مریم قجر می باشد نه کس دیگر.
مقاله نویس فرقه رجوی از سخنان گوهر بارش!!! مدعی است « به اصطلاح مقاومت ایران مسئولیت و رسالت مبارزه با جمهوری اسلامی برای خود قائل است و این رویارویی و مسئولیت پیشبرد این مبارزه علی الاصول تابع دگرگونی های مثل تغییر رئیس جمهوری این یا آن کشور قدرتمند جهان نیست ».!!
بهتر بود به جای مسئولیت و رسالت به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی قدری به دلخوش کردن رجوی در مورد انتخابات آمریکا و چیزهای دیگر هم اشاره می کردید برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم که رجوی ملعون در باره تغییر شرایط تا کجا دلش را صابون زده و سعی داشت با تغییر شرایط خودش هم رنگ عوض کند.
وقتی صدام معدوم به کویت حمله و آنجا را اشغال نمود رجوی فریبکار در نشست های درونی مطرح می کرد که ما به صدام گفتیم بهتر بود به کویت حمله نمی کردی و به جای این کار به ایران حمله می نمودی چرا که رهایی تو حمله به ایران می باشد. البته برای ما کاملاً روشن است معنی این حرف یعنی اینکه رجوی فریبکار بتواند در کنار حمله به ایران وی نیز بتواند نقش خود را به عنوان ارتش پنجم عراق ایفا نماید همانگونه که قبلاً انجام داده است.
نمونه دیگر وقتی آمریکا به عراق حمله نمود رجوی در نشست های درونی اشرف مطرح می کرد که بهتر بود آمریکا به جای حمله به عراق به ایران حمله می نمود چرا که دشمن اصلی ایران است نه عراق.
نمونه دیگر وقتی برای بار دوم آمریکا به عراق حمله نمود مرحوم رجوی در نشست قبل از پراکندگی در اشرف بیان نمود که ما با آمریکا کاری نداریم ما قصدمان به اصطلاح آزاد سازی ایران می باشد و اگر یکی از قرارگاه های ما بمباران شود به منزله حرکت به سمت ایران است. وی در سالن نشست اشرف دست به کمر زده و قیافه می گرفت و برای آمریکا شعر و شعار می داد و می گفت که آمریکایی ها گفتند به کجا می روید ما می گویم ما می خواهیم به ایران برویم. ما اینجا صاحب خانه منظور صدام معدوم را تنها نخواهیم گذاشت ولی به محض هدف قرارگرفتن چند قرارگاه فرقه در عراق نه تنها رجوی به سمت ایران نرفت بلکه حتی حاضر شد در مقابل نیروهای آمریکایی دامن بپوشد و حاضر شد تمام ناموس نداشته خود را به آمریکایی ها بدهد و خلع سلاح شد این است منظور تان از مسئولیت و رسالت مبارزه مورد ادعایی شما از طرف رجوی فریبکار؟
می توان در مورد این به اصطلاح مسئولیت پذیری فرقه رجوی ساعتها نوشت و حرف زد ولی نکته ای که وجود دارد اگر این فرقه مسئولیتش به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی است و چرا فرقه اکنون به طرفداری از گروه های تروریستی در عراق و سوریه می پردازد و آنان را مردمی انقلابی نام می نهد!!!؟ فرقه رجوی که خودش را صاحب همه دنیا می داند چطور در مقابل تجاوزات عربستان و کشته شدن مردم یمن حرفی نمی زند؟ چرا وقتی مردم غزه مورد بمباران اسرائیل غاصب قرار داشتند امثال شما لب به سخن باز نکردید؟ آیا این است مسئولیت و رسالت فرقه رجوی در…!!!؟  
نویسده مقاله که از نوشتارش معلوم است حال خوش و خوبی ندارد باز هم می گوید « پیکار دراز مدت به اصطلاح مقاومت ایران از آغاز تاکنون مستقل از هر تغییر و تحول بیرونی جریان داشته و تا پیروزی نهایی نیز ادامه خواهد داشت »!!! اگر مریم قجر این کلمات قصار این نویسنده را بخواند حتماً خواهد گفت که تو در کجای کاری؟ او که واقعاً خودش را به کودنی زده فکر می کند با ردیف کردن یک مشت دروغ می تواند روی واقعیات موجود خاک بپاشد. مگر سند جاسوسی و همکاری با صدام معدوم را ندیده است؟آیا فیلم های دریافت پول از ماموران استخبارات عراقی را ندیده است؟ آیا از حمایت های همه جانبه ارتش عراق در حمله نیروهای فرقه رجوی به سربازان ایرانی با خبر نیست؟ آیا اکنون سر سپردگی رجوی به عربستان و شیوخ مرتجع آن برای شما مشخص نیست؟ آیا هنوز در غار فریبکاری فرقه رجوی قرار دارد که مطمئن هستم این گونه نیست شما برای گرفتن پول از فرقه رجوی حاضر هستید تمام هست و نیست خود را فروخته و به دریوزگی نزد مریم قجر ادامه دهید.
در ادامه این مطلب بهتر است اشاره ای هم به این مسئله بکنیم که چطور « فرقه رجوی برای به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی پشت هیچ مانعی از تغییرات داخلی و بین المللی نمانده است » این حرف خود نویسنده یعنی جمشید پیمان بی مغز می باشد ولی برای اینکه وی قدری از ذهن دگم خود کنده شود بهتر است به نکته ای اشاره شود. اگر فرقه رجوی پشت هیچ مانعی برای به اصطلاح سرنگونی نمانده است پس اکنون در کشور آلبانی چکار می کند؟ مگر رجوی فریبکار به عراق نرفته بود تا جمهوری اسلامی سرنگون کند پس چه شد که ناپدید شده و حاضر نیست خودش را نشان بدهد؟ مگر فرقه رجوی زائیده جنگ نبود؟ وقتی جنگ عراق علیه ایران تمام شد به یکباره مانند برف آب شد و در عملیات دروغ جاویدان چنان شکستی خورد که دیگر رجوی به سراغ دروغ جاویدان شماره دو نرفت.
اگر فرقه رجوی پشت هیچ مانعی برای سرنگونی نمانده است پس ارتش بی یال و دم رجوی اکنون کجاست؟ آیا می توان با پیر و پتالهای فرقه رجوی حکومتی را سرنگون نمود؟ آیا با نفراتی که تا فرق سر در تناقض کارهای رجوی پلید درگیر بوده و در خیابانهای کشور آلبانی به بیماران جنسی معرفی می شوند آیا می توان به سرنگونی مورد ادعایی جمشید پیمان رسید؟ بهتر است دلتان را به همین گونه تحلیل های آبکی خوش کنید چرا که بیشتر از این از شما بر نمی آید.
در انتها نویسنده مقاله متوهم بودن را به انتها می رساند و عنوان می کند « دولت ترامپ و هر دولت دیگری و نیز هر گونه تغییر شرایط فقط و فقط می تواند در خدمت این خط اصولی!!! به اصطلاح مقاومت قرار بگیرد و لاغیر » توهم چه عرض کنیم آخر خط دریدگی و فریبکاری از مدل رجوی است.
از آنجایی که رجوی خودش را محور عالم می داند اکنون این نویسنده نیز توهم زده و عنوان می کند که دولت ترامپ هم باید در خدمت فرقه رجوی باشد. حال در یاب پرتغال فروش را.
رجوی و دارو دسته کودن او را دریابید که چگونه خودشان را محور عالم دانسته و معتقدندکه ترامپ هم باید در خدمت شان باشد اگر اینگونه است چرا تاکنون مریم قجر در مورد انتخاب ترامپ خفه خون گرفته و دم بر نمی آورد؟ رجوی ملعون وقتی دید سمبه نیروهای آمریکایی پر زور است سریعاً دامن پوشید و به غلط کردن گویی پرداخت، حال چه شدکه همه دولت ها باید در خدمت به اصطلاح خط اصولی فرقه رجوی باشند؟ احتمالا سرتان را به جایی زدید و یا چیزی مصرف کردید که اینگونه توهم تمام وجودتان را در بر گرفته است.
در پایان به شما و دار و دسته بی مغز رجوی می گویم که از انتخاب آقای ترامپ آبی برای مریم قجر این زوجه مرحوم رجوی گرم نخواهد شد و مقاله نویسی یک مشت افراد ملعوم الحال و مفت خور مشکلی از فرقه رجوی حل نخواهد کرد و زمان نشان خواهد داد که لابی های شما که پول خوبی در دروان بازنشستگی دریافت می کردند اگر هم اکنون در کابینه ترامپ جای بگیرند اصلاً شما را نخواهند شناخت چرا که آنان تصمیم گیرنده نیستند و باید فقط مجری سیاست های مشخص شده باشند. فلذا این نویسنده زیاد از استراتژی و مسئولیت پذیری فرقه رجوی و تغییر شرایط حرف نزند چرا که وضعیت فرقه رجوی در حالتی است که هر لحظه باید انتظار فروپاشی و اضمحلال آن را داشت.
هادی شبانی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا