همیاری کذائی، سرپوشی بر وطن فروشی های باند رجوی

دسته کوران رجوی ! همه را مثل خود (ببخشید) ، نادان و ناآگاه ، می پندارد. با پیام ها و زیرنویس های سراسر جعل و کذب ، می خواهند با نشان دادن کمک های مالی ایرانیان ، روی وطن فروشی های خود خاک بپاشند و منابع مالی وابسته خود به کشورهای عربستان، آمریکا و اسرائیل را مخفی کنند.
همیاری ملی ! اسم مستعار گدائی از کشورهای بیگانه است. موج انزجار مردم و نفرین مادران داغدار و پدران دردمند ، تنها همیاری مردم ایران برای سازمان و رجوی ها خواهد بود. کسانی که در مراسم های خود با برافراشتن پرچم کشورهای دیگر و سخنرانان دلار بگیری که همه ، سالهاست از دنیای سیاست خداحافظی کردند ، شعارهای آزادی و وطن خواهی سر می دهند ، بسیار واضح و روشن است که دم شان به کجا وصل است.
این پنبه را باید رجوی ها ، از گوششان بیرون بیاورند که در ایران جائی خواهند داشت! جنایتکاران و نوکران صدام حسین باید بدانند زمانیکه خانواده ها را با سنگ و تراشه های آهنی آرماتور مورد اصابت قرار می دادند ، چهره اصلی شکنجه گر و جنایتکار خود را نشان دادند .
زمانی که اعضای ناراضی را در زندان های انفرادی فرقه ، شکنجه می کردند ، نشان دادند که آن روی سکه ریا و تزویر سازمان ، شکنجه و بریدن زبان ناراضیان است .
مردم ایران اگر کمترین شبهه و شکی در زمینه حقانیت مجاهدین داشتند ، پشت سیاج های اشرف در عراق جواب و پاسخ خود را گرفتند. سران فرقه رجوی نشان دادند که ذره ای از انسانیت بو نبردند .
حقوق بشر و احترام به انسان ها هم ، در فرهنگ مجاهدین ، کشکی است که آنرا در تشت سفالی می سابند و به خورد رهبرانشان می دهند .
جان انسان ها در فرقه استبدادی رجوی ، بی ارزش ترین متاعی است که در بازار نامردان رجوی ، چوب حراج خورده است .
منابع مالی فرقه ، مثل نمایشات از پیش رسوای ویلپنت و دستمزدهای سخنرانان بازنشسته و مدعوین از دور خارج از کجا تامین می شود ؟ منبع مالی این مدعیان دروغین آزادی از کجاست ؟ در قبال چه اطلاعات و وطن فروشی هائی ، پول می گیرند ؟ اگر توضیحی در این مورد است مردم ایران دوست دارند بدانند که اپوزیسیون خودخوانده مجاهدین ! از کجا این پول ها باد آورده را خرج می کند ؟
شاید یک درخت پول دارند و هر صبح میوه های آن را می چینند .
یا شاید باد در دیار آنان ، این پول های بادآورده را برایشان از آسمان ، به صورت مائده آسمانی نازل می کند .
استقلال و روی پای خود ایستادن این فرقه ، هنوز نیامده به ایران ، جای سئوال و ابهام برای همه است ، تا چه رسد در مسند قدرت که فساد را در ذات خود دارد، بتوانند استقلال داشته باشند .
هرگز سراغ نداشتیم که آمریکائی های غیردلاری ، ( یعنی کسانی که از مجاهدین پول نگرفتند ) ، یک موضع مشخص در مورد سازمان رجوی بگیرند. یا لااقل اظهار کنند که این ها ، در موقعیت اپوزیسیون ، هستند .
مهدی بی غیرت را هم به سیمای کذای رجوی ها آوردند. تا آبروی رفته خود را بیشتر ببرند. مهدی نا شریف ! اگر ذره ای غیرت داشت که ناموس خود را دو دستی تقدیم نامرد دیگری نمی کرد .
ما باور نمی کنیم که این بی غیرتان ، برای مردم ایران دل بسوزانند. اگر بعد از چهل و اندی سال خیانت به ایران و ایرانی ، هنوز احدی شک دارد که مجاهدین رجوی ، دلسوز مردم ایرانند ، می تواند با دل بستن به این وطن فروشان ، فردایی ننگین تری را ، انتظار بکشد . . .
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.