مطالب

فرقه نگران نباشد مزد وطن فروشي او نزد ارباب محفوظه!!

فرقه نگران نباشد مزد وطن فروشي او نزد ارباب محفوظه!!
طي يکي دو هفته ی اخير مذاکراتي بين رئيس آژانس انرژي هسته اي – محمد البرادعي- ومقامات ايران پيرامون مسائل هسته اي ايران انجام پذيرفت و در پي آن البرادعي نظر مثبت خود را در مورد بر نامه ی هسته اي ايران اعلام کرده ونتيجه ی مذاکرات را خوب دانست و مهم ترين نکته در گزارش ايشان مسئله ی صلح آميز بودن بر نامه ی هسته اي ايران بود.
پس از انتشار نظرات البرادعي و درخواست وي از کشور هايي که در اين قضيه مانع تراشي مي کنند ‘ آ مريکا موضع گيري نموده و گفت که اميدواريم منظور البرادعي کشور ما نباشد ‘ چرا که ما مخالف فعاليت هسته اي ايران هستیم.
اين چنين موضع گيري از سوي آ مريکا امري قابل پيش بيني بود با توجه به دشمني وکينه اي که سردمداران دولت بوش نسبت به ايران دارند. ‘ اما ‘ چند روز پيش عليرضا جعفرزاده به نمايند گي از فرقه ی رجوي که حسابي اسبش در گل نشسته در مصاحبه اي مذاکرات فوق را نوعي امتیاز دادن به ايران تلقي کرده وخواستار تحريم هاي شديد تر عليه ايران شده تا بدين وسيله او هم مانند دشمن ديرين ايرانيان يعني آ مريکا کينه ی خود را به اثبات رسانده و از طرف ديگر به پاچه خواري امپريالسيتي که روزي مبارزه با او را تنها را ه نجات مردم ايران مي دانستند ، ادامه دهند.
جعفرزاده در اين مصاحبه همچنين عصبانيت فرقه را در ناديده گرفتن اطلاعات دروغ هسته اي که شوراي به اصطلاح ملي مقاومت ارائه کرده بوده ابراز و به شمارش سانتريفيو ژ ها پرداخته. معلوم نيست آ قاي جعفر زاده به چه دليل عصباني است در حالي که بارها از سوي مقامات مسئول ادعاي فرقه ی رجوي کذب و بي پايه دانسته شده و وقعي به آ ن گذاشته نشده ‘ چرا که کسي به ادعاهاي واهي يک فرقه ی تروريست که نامش در تمامي ليست هاي تروريستي دنيا ثبت شده ‘ اعتنايي نخواهد نمود. پس آ ن گونه که وي گفته نيست ‘ يعني نه فقط ادعاهاي آ نان ناديده گر فته شده بلکه خود فرقه به حساب نيامده والبته فرقه اي ها هم از همين موضوع عصباني هستند.
به هر حال جناب جعفرزداه و فرقه اش بايد بدانند آ ن ها در معادلا ت سياسي جايي ندارند جز اين که مانند متمسکي در دست غربي ها بمانند تا موقع لزوم از ايشا ن عليه منافع ملت ايران استفاده کرده و براي اين مزدوري جيره ومواجبي هم به آن ها داده شود و به هنگام اتمام تاريخ مصرف هم مثل القاعده بايکوت شوند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا