مجاهدین خلق

مسعود رجوی خسته از پرگوئی، به گفتن سخنان قصار روی آورده

او در پیام کوتاهش چنین گفته است :
” شیخ همچون شاه میخواهد با حکومت نظامی با آتشفشان خشم و قیام خلق مقابله کند اما اثر ندارد”.
این خبر حکومت نظامی چگونه است؟
درست است که ستادها وکمیته هایی ازطرف نظامیان هم برای مقابله با ویروس کرونا تشکیل شده ولی درسرانجام کار ملاحظه کرده اید که هر کمیته وستادی که میخواهد با کرونا مبارزه کند، زیر نظر وزارت بهداشت بعنوان متولی امر فعالیت خواهد کرد وشما میتوانستید حضور رئیس جمهور دربرنامه ی شب گذشته ی مخصوص به مبارزه با کرونا را مشاهده کرده وببینید که وزارت بهداشت کار هرنوع تشکل مربوطه را زیر نظر خواهد داشت و کودتا دراین شرایط هیچ معنایی ندارد.
همانگونه که ارتش چین بصورت موفقیت آمیز به کمک دولت و وزارت بهداشت این کشور شتافت و از دستورات این متولی اصلی مبارزه با کرونا تبعیت میکرد، درایران هم میتوان این کار را انجام داده و نقصان های مالی وفنی دولت را جبران کرد.
اصلا درشرایط فعلی چه احتیاجی به برقراری حکومت نظامی است؟
احتیاج به حضور نیروهای پلیس در مکان هایی که مردم برای جلوگیری از انتشار وسیع تر کرونا باید عمدتا درخانه بمانند و در عین حال حضور اندک و چاره ناپذیر آنها درخیابان لازم است ، کاری است که دربرخورد با مردم سهل اگار که خوشبختانه دراقلیت قرار دارند ، احساس میشود واین کار درایتالیا نیز انجام شد و کسی اعتراضی بدان نکرد.
بازهم :
” فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند. سکوت و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند “.
سکوت وسکونی درکار نیست وآنچه که هست همت بزرگ مردم ایران درمبارزه با کرونا بوده که فعلا خطرناکترین حادثه ی زندگی روزانه ی ماست.
این همت بزرگ گو اینکه درمقایسه با ملت چین که منضبط تر هستند ، کم است اما درمقابل عملکرد مردم بیشتر کشورها بیشتر است و نشانه های عمیقی از همبستگی ملی بین مردمی که هستی شان درمعرض خطر جدی است ، بچشم خورده و پوچی تحلیل های رجوی را برملا میکند.
سپس :
” برای مأموران و مزدوران دشمن در هر کوی و برزن کمین بگذارید، عوامل رژیم بدانند حسابرسی در پیش است “.
طبق مصوبات موجود وآنچه رئیس جمهور ایران ودیگر شرکت کنندگان درکال کنفرانس شب گذشته مطرح شد، قرار است هرنظامی وغیر نظامی که به این کمیته های مکمل کار وزارت بهداشت میپیوندند ، درامر کمک رسانی به مردم شرکت فعال داشته باشند وآیا قرار است که ما برای این اکیپ های بهداشتی که درنهایت تحت کنترل دولت قانونی کشور هستند ، کمین بگذاریم؟
مردم فعلا قرار ندارند که مثل مسعود رجوی دست به دیوانگی وانتحار بزنند!
سعید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا