عملکرد سازمان مجاهدین خلق

دستگیری تروریست جمشید شارمهد و خودباختگی مجاهدین

جمشید شارمهد رهبرگروه تروریستی تندر(انجمن پادشاهی) ساکن آمریکا که رهبری مجموعه ای از اقدامات عملی تروریستی در ایران را به عهده داشته و علنأ هم در گذشته به آنها اعتراف و اطلاعیه و خبرصادرکرده توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و به نقطه مورد دلخواهی انتقال داده شده است .

دراین خصوص رسانه ها وفضای مجازی غیر از انتشار خبر هیچ گونه موضعگیری و واکنشی از خود ارائه نکرده اند وصرفأ به مواردی ازگذشته ومشابهت این عملیات با آنها که طرح فریب درآن بوده را مطرح کرده اند.

اما دراین میان فرقه ای به نام مجاهدین قالب تهی کرده و یک باره انگار خود را جای شارمهد گذاشته و خود و رهبری فرقه مجاهدین را در موقعیت شارمهد دیده و عنان ازکف داده و بی کنترل شروع به هذیان گویی ویک سری حرف ها و موضع گیری های عجیب و غریبی کرده است .

رجوی ها گفته اند: “این قدر قدرتی و مانور قدرت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضد حقوق بشر است ونشانه آن است که رژیم ایران نه برای اروپا ونه امریکا ونه هیچ نقطه ازجهان ارزشی قائل نبوده ویاغی وار عمل می کند و انسان ها را می رباید” .

سازمان دقیقأ به فکر عملیات بعدی است که ممکن است نوبت مریم یا مسعود رجوی باشد و در این قالب تهی کردن آنچه در ذهن وتحلیل شان بوده لو داده اند و به فکر روزی افتاده اند که رهبری آنها به این سرنوشت گرفتار شود ودرادامه به فکر نامعلوم بودن نحوه عملیات و نقطه ای بوده اند که سوژه را به آنجا می برند.

البته فرقه مجاهدین علت ترس شان از عملیات های این چنینی به گذشته برمی گردد وبه همین دلیل هم رهبری خود را تغییر جنسیت و شکل و ظاهر داده ودرقالب دیگری درآورده اند . بماند که ما خود ازنزدیک شاهد میزان شهامت وجسارت در فرقه بوده ایم که فی الواقع ترسوترین و بی جربزه ترین انسان های روی زمین هستند .

درست است که آنها بیرحمانه انسان کشته اند وهمین عمل هم از ترس و بزدلی آنها بود . اما اینک اوج ترس و وحشت خود را به نمایش گذاشته اند .

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا