انجمن های مستقل

اطلاعیه تشکل های فعال حقوق بشری

اطلاعیه تشکل های فعال حقوق بشری
خطاب به سازمان پارس (شورای براندازی)
سازمان پارس (شورای براندازی) در یک آگهی که در کیهان لندن به تاریخ 2 بهمن 1385 شماره 1144 صفحه 4 درج شده است ،اعلام کرده است:
جداشدگان از سازمان مجاهدین به سازمان پارس (شورای براندازی )پیوسته اند
ودرجای دیگر آورده است :
از اینکه اعضای جداشده از سازمان مجاهدین سازمان پارس (شورای براندازی) را یگانه سازمان مهمی در مبارزه برای رسیدن به آزادی ، آبادی و افتخار ایرانیان، علیه حکومت اسلامی یافته اند سپاسگزای و قدر دانی نمود
کانون آوا و انجمن ایران پیوند به عنوان تشکل های فعال حقوق بشری منتقد سازمان مجاهدین اعلام میکنند:
1. ما هرگز سازمان پارس(شورای براندازی) را به رسمیت نمیشناسیم و سازمان پارس (شورای براندازی) بر اساس پرنسیپ های سیاسی از همان افرادی باید نام میبرد که با آن سازمان مشارکت عملی کرده اند.
2.اعضای ما نه تنها در نشست خبری سازمان پارس(شورای براندازی) شرکت نکرده اند بلکه مواضع این سازمان را نیز قبول ندارند.
3. ما همچنان به آرمان های انقلاب 22 بهمن باور داشته وآنرا به عنوان سرفصلی برای رسیدن مردم ایران به دمکراسی پایدار تلقی میکنیم وهرگزبه عنوان یک فاجعه براساس نظرگاههای سازمان پارس (شورای براندازی) ندانسته ونظرگاه کلیه جناح های سلطنت طلب رادراین رابطه رد میکنیم.
4. انتقاد ومخالفت ما با سازمان مجاهدین بدلیل راه اندازی زندان، اعمال شکنجه، نقض حقوق اعضا و در پیش گرفتن خطوط ضد مردمی و خیانت بار، توسط این سازمان قبل از هر چیز بدلیل اعتقاد و احترام عمیق مابه حقوق بشر بوده و در همین راستا نظرات کسانی که درنقض حقوق بشر رژیم شاهنشاهی بیش از 50سال مشارکت داشته اند را امروز فاقد صلاحیت لازم برای آینده ایران میدانیم.
5.جناح های نزدیک و وابسته به جریان های استعماری وخواهان سلطنت و یا فرقه مجاهدین که با کمک های مالی وسیاسی خارجی میخواهند در ایران منشا تغییر باشند، از دیدگاه ما هرگز نمیتوانند نیروهای تاثیر گذار در جامعه ایران بوده و معتقد هستیم هر گونه روند دمکراسی در ایران قبل از هر چیز بر مبنای استقلال پایه گذاری میشود.
انتقاد ما به سازمان مجاهدین پایه های اصولی دارد و پبش از هر چیز براین مبنا صورت میگیرد که :
سازمان مجاهدین برای رسیدن به هدف خویش از هر وسیله ای سود میجوید و در نقطه مقابل سازمان مجاهدین ما همکاری با هیچیک از جناح های سلطنت طلب و هر جریان وابسته ای را به عنوان وسیله نمی پذیریم.
با احترام
انجمن ایران پیوند – هلند
کانون آوا –آلمان
23-2-2007

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا