عملکرد سازمان مجاهدین خلق

سوت زدنهای فرقه مجاهدین در تاریکی

بدنبال انتشار گزارش سازمان اطلاعات ملی امریکا و کساد شدن بازار تبلیغات دروغ فرقه مجاهدین در راستای آرزوی بروز جنگ و تهاجم خارجی به کشور ایران، اکنون ترس و یأس سراپای تشکیلات مجاهدین را فراگرفته است و این امر بخوبی از انتشار مطالب گوناگون که با نام های جعلی و یا از زبان سخنگوی مجهول الهویه این سازمان بیان می گردد، مشخص می شود
سرهم بندی شعارهای کهنه شده و امار دروغین 120000 هزار کشته و سخن از آرزوهایی که همیشه دست نیافتی می باشد اکنون ترجیع بند مطالبی است که به قلم محمد علی توحیدی ویا محمد علی جابر زاده نوشته وشرمگینانه با اسامی دیگر منتشر می شوند، همگی سعی در مقابله با حرکت صلح طلبانه ایرانیان آزاده میباشد.
در این شعار های توخالی ادعا شده است که مجاهدین فقط و فقط به پشتبانی مردم ایران، انقلاب خواهند نمود و گویا فراموش کرده اند که حمایت 20 ساله صدام حسین و اشک تمساح لردهای انگلیسی و خاخام دانیل سوکر و تنتر آمریکایی و پائلو کازاکا وغیره کسی را نمی فریبد و پشتیبان اصلی مجاهدین فقط همین افراد معلوم الحال میباشند. به نمونه ای از این گونه توهمات توجه نمایید:
…. مقاومتی که ریشه درتاروپود واعماق جامعه ی ایران دارد به هیچکس وهیچ نیرویی جزمردم ایران تکیه ندارد وقدر آزادی ایران زمین نیز درکف احدی جز این ملت مقاوم وبازوی پراقتدارش یعنی ارتش آزادیبخش ملی ایران ومجاهدین خلق ایران نیست ونخواهد بود، مقاومت ایران این تجربه ودست مایه ی عظیم را به قیمت یکصدوبیست هزار سرو بخون تپیده وازخلال سه دهه مبارزه ی بی امان جاری ویکصدسال مبارزه آزادیخواهانه معاصر کسب نموده است….
در این میان اظهارات نماینده سازمان مجاهدین در اسلو که معلوم نیست چرا مخفی میباشد خود خالی از لطف نیست که:
سخنگوي دفتر اروپايي مجاهدين در اسلو خطاب به رژيم آخوندي گفت : همچنان كه رهبر مقاومت گفت : بفرماييد باز هم مذاكره كنيد! خواهش ميكنيم مذاكره كنيد! خواهش مي كنيم از عراق و اتمي نيز عقب بنشينيد و واپس بتمرگيد! در اينصورت مردم ايران و جوانان مبارز و مجاهد اين ميهن, خوب مي دانند شما را با ارتش قيام, چگونه جارو كنند و به زباله دان تاريخ بريزند!
البته مجاهدین این ترس وحشت خود را با فرار به جلو وبزرگنمایی فعالیت هایشان جهت سرگرم کردن گروکانهای ایدئولوژیکی خود در قرارگاه اشرف نشان میدهند.
اظهارات یکی دیگر از این گماشتگان ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین که با قرار دادن شورای ملی مقاومت در صف دولتهای اروپائی جهت کسب آبرو برای این شورای فرمایشی تقلا مینماید هم جالب است
– الان, هم اسراييل، هم انگلستان، هم فرانسه، هم شوراي ملي مقاومت، كساني هستند كه ميگويند ايران برنامه تسليحات اتمي خود را ، قطع نكرده. باضافه ، اگر قطع كرده، شما برنامه كلاهك را ميگوييد قطع كرده، در حاليكه مشكلش غني سازي است كه نه تنها قطع نكرده بلكه ادامه مي دهد…
در آخرین نوشته حسن داعی السلام که از حل شدگان در رهبری مجاهدین می باشد واخیرا با افشاگری جداشدگان هویت اصلی او مشخص و تبدیل به مهره سوخته این فرقه شده است ، مدتی با عنوان قلابی کارشناس در تنور جنگ میدمید و اکنون با فرهنگ خاص مجاهدین از کسانی که در باره گزارش سازمانهای اطلاعاتی امریکا نظر داده اند انتقام میگیرد و با سرهم بندی مشتی مطالب، مراتب بندگی خود را به رهبر ائدولوژیکی به اثبات می رساند :
نگرانی دوستان رژیم نیز همین است که این بار، رژیم ملایان میبایست هم مسئله اتمی خود را حل کند و هم آنکه برای حل نهائی مسئله، با آمریکا تعیین تکلیف نماید. تفاوت این دوره با گذشته نیز همین است. پاسخ منفی رژیم به گشایش کنونی، تضاد بر سر پرونده اتمی را جدی تر کرده و به خط قرمز جامعه بین المللی نزدیکتر میگردد. در چنین حالتی، دست آمریکا برای عمل علیه رژیم بازتر میشود.
از نگاه سایت آوا درگیری امریکا و ایران که بیش از سه دهه در جریان است پیچیده تر از آن است که بتواند فرقه مجاهدین نقشی در آن ایفا کند و یا نظرات آنها تاثیری در این روند داشته باشد و در این بازی جز خیانت و وطن فروشی و وابستگی بیشتر به بیگانگان نصیب مجاهدین نخواهد شد و به قول معروف:
میان دو تن جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزم کش است
سایت آوا ,18.12.2007

سایت آوا، هجدهم دسامبر 2007
http://www.iran-aawa.com/b154.htm

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا