آلان محمدی

  • نقض حقوق بشرآلان محمدی

    سازمان مجاهدین خلق و کودکان – آلان محمدی

    سه ساله بود که مادرش را در عملیات فروغ جاویدان از دست داد. در سال 1370 او را به همراه دیگر کودکان مجاهدین خلق از کمپ اشرف عراق به اروپا فرستادند. پس ازگذشت ده سال، در عنفوان نوجوانی آلان را برای پیوستن به ارتش آزادی…

دکمه بازگشت به بالا