ابراهیم سعیدی

  • اعضاء مجاهدین خلقابراهیم سعیدی

    ابراهیم عکاس هم حسرت به دل رفت

    ابراهیم سعیدی که اخیرا سازمان مجاهدین خلق فوت وی را اعلام نمود در سازمان به “ابراهیم عکاس” معروف بود. چون سابقا کار و حرفه اش عکاسی بود و از بدو ورودش به سازمان و بعد که در فرانسه بود کارش گرفتن عکس از مسعود رجوی…

دکمه بازگشت به بالا