احمد رهبر

  • اعضاء مجاهدین خلقاحمد رهبر

    احمد رهبر – تروریستی در نقش کارشناس رسانه

    احمد رهبر ، جانی مزدور به همراه فرید کاسه چی، یکی دیگر از شکنجه گران معلوم الحال که بعنوان «کارشناس رسانه»! در نمایش ویدئویی مجاهدین تحت عنوان «رسانه های حکومتی» آورده شده بودند، تخصصی جز شکنجه گری، آدم کشی و شلیک توپ و خمپاره بر…

دکمه بازگشت به بالا