اسماعیل رضائیان

  • آخرین آرزو در واپسین لحظات عمر

    آخرین آرزو در واپسین لحظات عمر

    با آرزوی تندرستی برای شما ازدرگاه خداوند سبحان، خدمتان عرض کنیم که تا چند مدت قبل ما هیچ اطلاعی ازتونداشتیم وفکرمیکردیم که درتصادف ازبین رفته ای ویا دزدیده شده ای و.. چون هیچ نشانی ازتوپیدا نکردیم ونا امید شده بودیم. ولی اکنون لطف خدا شامل…

  • خانواده هاخانواده ات برای دیدن روی تو لحظه شماری میکنند

    خانواده ات برای دیدن روی تو لحظه شماری میکنند

    حضور مهربان فرزند دلبندمان پسر خوب و عزیزمان اسماعیل رضائیان سلام علیکم نورچشم عزیزمان اسماعیل جان، خداوند رحمان و رحیم را هزاران بار شکر گذاریم که آنقدر به ما طول عمر و سلامتی عنایت فرمود تا خبر بسیار شادمان زنده بودن و تندرستی تو را…

دکمه بازگشت به بالا