اصغر بیاتی

  • ای دل چه اندیشیدی در عذر این تقصیرها

    ای دل چه اندیشیدی در عذر این تقصیرها

    چقدر خسته ام. تعهدات سنگین کاری از یکطرف، زندگی در شهری مثل تهران با دوازده میلیون نفر جمعهیت و بالغ بر دو میلیون خودرو هرکسی را دچار خستگی بی امان میکنه. قصد دارم بروم و حداقل شانزده روز گیلان بمونم و استراحت کنم. میپرسید چرا…

دکمه بازگشت به بالا