اکرم دامغانیان

  • خانواده ها
    خانواده اکرم دامغانیان

    پیام فرشاد دامغانیان برای عمه اکرم

    فرشاد دامغانیان برادرزاده اکرم دامغانیان از دوستان و همراهان انجمن نجات سمنان ، فردی فعال، مهربان و دلسوز است که همواره پیگیر وضعیت عمه اش اکرم دامغانیان است. امروز فرصتی شد تا در یک دیدار صمیمی در دفتر انجمن نجات با هم گپ و گفتی…

دکمه بازگشت به بالا