بتول رجایی

 • فرقه گرایی مجاهدینشاهرخی، پارسایی، رجایی

  مجریان پروژه همخوابگی با مسعود رجوی چه کسانی بودند؟ – قسمت دوم

  در شهادت‌های اعضای جدا شده درمی‌یابیم که مریم رجوی و دیگر زنان ارشد تشکیلات در روند اجرای جلسات آمادگی برای رابطه با مسعود، رقص رهایی، جاری کردن صیغه عقد و هم‌خوابگی همکاری تنگاتنگی با پروژه دارند. بتول رجایی یکی از این زنان است که در…

 • اعضاء مجاهدین خلقشاهرخی، پارسایی، رجایی

  بتول رجایی، سمبل لیبرالیسم و صلابت لمپنی

  بتول رجایی زنی در مناسبات فرقه به تمام معنا نشان دهنده فرهنگ منحط رجوی بود. او در مناسبات هیچ گونه مرزی در برخورد با افراد باقی نمی گذاشت. برخوردهایی که با افراد داشت به خوبی نشان می داد که فرهنگ و مناسبات رجوی چگونه او…

 • اعضاء مجاهدین خلقشاهرخی، پارسایی، رجایی

  خاطرات من و بتول رجایی

  راستی دنیا دارمکافات است. مرحرمه بتول خانم خیلی به اعضای ناراضی ظلم کرد خصوصا وقتی دربخش امنیت وپرسنلی وزندان مسولیت داشت علیه اعضای ناراضی وجدایی طلب ازفرقه رجوی چه اهانتها وشکنجه های روحی و روانی و فیزیکی که نداشت و همواره تکیه کلامش این بود…

دکمه بازگشت به بالا