جابر مجدمیان

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویجابرمجدمیان

    آغاز اسارتی که چشم انداز رهایی نداشت

    سال 58 به خدمت سربازی اعزام شدم. بعد از گذراندن دوران آموزشی در شاهرود ما را به خرم آباد فرستادند. اما با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 59 به منطقه دهلران اعزام شدیم که متاسفانه در همانجا بطور غافلگیرانه اسیر ارتش صدام شدیم. سربازهای…

دکمه بازگشت به بالا