جلیل بزرگمهر

  • سال های انتظار و بی خبری

    سال های انتظار و بی خبری

    باورکنید که در اینجا کسانی هستند که ازپیش شما برگشته اند و سالهاست که دارند زندگی خوشان را میکنند و کسی هم به آنها کاری ندارد شماهم میتوانید با اطمینان کامل به زندگی عادی برگردید هرچند که در آنجا تبلیغات یک طرفه است اما اینجا…

دکمه بازگشت به بالا