جواد دولت پور

  • يادت هست، چقدربرايم سوغاتي مي آوردي

    یادت هست، چقدربرایم سوغاتی می آوردی

    راستی اگردوست نداری مجبورنیستی رودباربمانی،‌هرجائی دوست داری برو حتی بندرعباس پالایشگاه یادت هست. چقدربرایم سوغاتی می آوردی. فکرها یت را بکن، تومرد عاقلی هستی. نزدیک به 30 سالت شده است. هرچقدرآنجا بمانی بازبه پشت سرت نگاه کنی،‌می بینی صاحب هیچ چیزنشده ای،‌نه همسری،‌نه خانه ای،‌نه…

دکمه بازگشت به بالا