حافظ نصرتی

  • خانواده هابرادر حافظ نصرتی

    نامه برادر حافظ نصرتی به دادستان دیوان کیفری بین المللی

    خانواده های اسیران فرقه رجوی با راه اندازی یک جنبش به دادخواهی از دادستان دیوان کیفری بین المللی برخاستند. این خانواده ها ضمن انتشار نامه به «کریم خان» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی خواستار توجه به خواسته آنها و تسریع در رسیدگی به پرونده شکایت…

دکمه بازگشت به بالا