حجت زمانی

  • برچسبمسعود رجوی و حجت زمانی

    داستان سه برادری که رجوی حکم مرگشان را صادر کرد

    اخیرا در سایت های کذاب رجوی ، مطالبی تحت عنوان قهرمان و پهلوان و دلاور و … در وصف کسانی گفته می شود که در بیراهه های رجوی کشته شدند، این نوشته را برای آگاهی بخشی مختصری برای کسانی می نویسم که در ته ذهن…

دکمه بازگشت به بالا