حسن موسوی

  • نقض حقوق بشرحسن موسوی

    به بهانه درگذشت حسن موسوی

    در اخبار روزهای گذشته خبر مرگ حسن موسوی ( کاظم )؛ یکی دیگر از اعضای نگون بخت فرقۀ رجوی را مطلع شدیم، البته طبق معمول برایمان عادی نبود و جای تاثر داشت که یکی دیگر از کسانی که بخاطر سیاستهای ضد انسانی رجوی در کمپ…

دکمه بازگشت به بالا