حسین علیخواه

  • درفراق تو ميسوزد وميسازد ولي زياد ابرازنميكند

    درفراق تو میسوزد ومیسازد ولی زیاد ابرازنمیکند

    مامان تا زمانیکه اززنده بودنت خبرنداشت اسم برادرزاده اش را حسین گذاشت ولی بعد ازاینکه شنید زنده ای، درفراق تو میسوزد ومیسازد ولی زیاد ابرازنمیکند...

  • بنام خدایی که وفایش ازلی و ابدی است

    بنام خدایی که وفایش ازلی و ابدی است

    البته آدمها را باید در موقعیتهایشان قضاوت کرد چون اگر هرکس دیگری جای تو بود شاید اینگونه بود. اما ما کسانی هستیم که در بیرون از دنیای شما مانند کسانی که در دریا هستند از ساحل شما را می بینیم. حسین جان زمانی که در…

دکمه بازگشت به بالا