حسین نصوری

  • گفتگوی انجمن نجات با آقای نصوری

    گفتگوی انجمن نجات با آقای نصوری

    طی مدتی که با سازمان بودم بارها خواهان ارتباط با خانواده ام شدم که میگفتند امکان تماس وجود ندارد. هر سال کارت تبریک عید مینوشتم و میدادم که بعدا فهمیدم هیچکدام را نفرستاده اند. تنها دو ماه قبل از جدای ام یعنی بعد از 18…

دکمه بازگشت به بالا