حمید سجودی

  • حمید سجودی، همیشه دلتنگ تو هستیم

    حمید سجودی، همیشه دلتنگ تو هستیم

    داداش حمیدم من به عنوان برادر کوچک ازت یک خواهش بیشتر ندارم داداش از تومی خواهم که ازخودت خبری به ما بدهی تا ما ازتو خیالمان راحت شود آخه خیلی دلتنگ تو شدیم،دیگه طاقت نداریم تو راخدا روی مرا زمین میانداز،فقط یک تلفن، فقط یک…

دکمه بازگشت به بالا