خسرو احمدپورلختکی

  • زبان حالی از مادری پیر و خسته و داغدار

    زبان حالی از مادری پیر و خسته و داغدار

    زبان حالی از مادری پیر و خسته و داغدار، مادری که 21 سال دوری فرزند دلبند خود را با بدترین سختی ها و مشکلات تجربه کرده است و با آن رنج فراوان که در بزرگ کردن شما تحمل نموده است امروز می خواهد پایان زندگی…

دکمه بازگشت به بالا