رضا گوران

  • نقض حقوق بشررضا گوران

    مجاهدین خلق و کودکان – رضا گوران

    در مهرماه 1381 رضا پنج ساله بود که مادرش، فرخ فرهنگیان، از کردستان ایران او را به کمپ اشرف در عراق برد در حالیکه از سال 1369 تا کنون در پایگاه‌های مجاهدین خلق کودکی حضور نداشته است. سران مجاهدین در آن سال بیش از هشتصد…

  • خانواده هاانتظار کشیدن رضا گوران برای دیدن دوباره مادرش

    انتظار کشیدن رضا گوران برای دیدن دوباره مادرش

    بعد از 14 سال هنوز تنها فرزند فرخ فرهنگیان، رضا منتظر شنیدن صدای مادرش هست که دوباره اونو صدا بزنه،هر سال مرداد ماه که میشه خانواده فرخ برای او تولد می گیرند تا کمتر جای خالی مادرش رو احساس کند اما برعکس، بیشتر جای خالی…

دکمه بازگشت به بالا