زهرا و مسعود احمدی

  • منتظر قدمهای مبارکتان هستیم

    منتظر قدمهای مبارکتان هستیم

    مسعود جان من در کارگاه کوچک خیاطی که چند سال پیش به راه اندخته ام به در و دیوارش فقط عکس تو و زهرا را زده ام تا بتوانم همیشه شما را یاد کنم و بارها مشغول کارم که به یاد شما می افتم و…

دکمه بازگشت به بالا