سعید احمدیان

  • خانواده هاسعید و هادی احمدیان چاشمی - قم

    شکایت پدر سعید و هادی احمدیان چاشمی از دولت آلبانی

    کمیته ناپدید شدگان اجباری ملل متحد، احتراما به استحضار عالی میرسانم که اینجانب شیردل احمدیان چاشمی، پدر سعید و هادی احمدیان چاشمی – از اعضای سازمان مجاهدین خلق ، هستم. یک فرزندم سعید در تاریخ 23 مه 2007 و فرزند دیگرم هادی در تاریخ 15…

دکمه بازگشت به بالا