شهريار شاخص

  • دعا می کردیم به آغوش خانواده بازگردی

    دعا می کردیم به آغوش خانواده بازگردی

    برادر جان"شهریار"این همه سالها که از ما دور بودی ما نگران تو بودیم و همیشه دعا میکردیم که راهی باز شود تا شما به اغوش خانواده باز گردی و زندگی آرامی داشته باشی مخصوصا مادرمان که با این همه مشکلات زندگی ساخته و همیشه چشم…

دکمه بازگشت به بالا