صادق کیهان

  • برچسبپرسش های مادری چشم انتظار و خودکامگی رهبران مجاهدین

    پرسش های مادری چشم انتظار و خودکامگی رهبران مجاهدین

    چرا به پسرم اجازه نمی دهید که با مادر چشم براهش تماس بگیرد؟ اینک مادری چشم براه فرزندی است که با شیره جان بزرگ کرده و الان بعد از چندین سال آرزوی شنیدن صدای پسرش می باشد. سخن من با شما که اصطلاح مجاهدین خلق…

  • به هیچ انگاشتن عواطف خانوادگی ، فاجعه ای برای آزادی

    به هیچ انگاشتن عواطف خانوادگی، فاجعه ای برای آزادی

    سلام صادق منم مادرت که مرا بنام باجی صدا می کنی اینک بعد از سالها انتظار می خواهم چند کلمه ای با تو درد دل بکنم. شاید برای آخرین بار هم که شده صدای تو را از فرسنگ ها راه دور بوسیله تلفن بشنوم. صادق…

دکمه بازگشت به بالا