عباس حاج سلیمانی

  • خانواده هابرادر عباس حاج سلیمانی

    تقاضای برادر عباس حاج سلیمانی از نخست وزیر آلبانی

    جناب آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی سلام برادرم عباس حاج سلیمانی از حدود 40 سال پیش اسیر ایدئولوژی فرقه ای مجاهدین خلق بوده و زندگی و جوانی خود را فدای زیاده خواهی فرقه مذکور کرده است. به دلیل حمایت غیر ضروری دولت شما…

دکمه بازگشت به بالا