عبدالرضا زاهدي

  • تلاشهای خانواده زاهدی برای رهایی عبدالرضا زاهدی از چنگال مجاهدین

    تلاشهای خانواده زاهدی برای رهایی عبدالرضا زاهدی از چنگال مجاهدین

    آقای حمیدرضا زاهدی (از برادران عبدالرضا از اسرای دربند فرقه رجوی) به اتفاق پدر و مادرگرامی شان به دفتر انجمن نجات آمدند و برای مجامع حقوق بشری و صلیب سرخ ودولت عراق نامه نگاری کردند شاید که آرزویشان در رهایی و بازگشت عبدالرضا به ایران…

  • تنها رنجي كه داريم دوري شماست

    تنها رنجی که داریم دوری شماست

    فرزندم این چه دسته ای است که آدم نمی تواندفرزند خودرا سالهای سال نتواند ببیند. پدرومادراین همه زحمت برای بزرگ کردن فرزند خود بکشند ولی نتواند فرزند خودرا ببیند. آخرپدرومادرچه گناهی کرده اند. تمام دوستان وهم خدمتی توآمده اندومشغول زندگی هستند. نمیدانم آمدن توچه مشکلی…

دکمه بازگشت به بالا