عليرضا عليشاه

  • با آمدنت ما را خوشحال کن

    با آمدنت ما را خوشحال کن

    سالیان زیادی است که ازتوبی خبریم وفقط خبرسلامتی ات را ازدوستان توکه به ایران بازگشتند شنیدیم ومنتظرهستیم که صدای تورا بشنویم ویا اینکه عاقلانه تصمیم جدایی ازآنان را بگیری وبه نزد خانواده ات بیایی. اینجا همه زندگی خوبی داریم وراضی هستیم واین توهستی که میتوانی…

دکمه بازگشت به بالا